เพ็ญแข สร้อยทอง

เขียนเป็นอาชีพ เคยผ่านงานนิตยสาร หนังสือพิมพ์ พ็อกเก็ตบุ๊ก รวมทั้งสื่อออนไลน์ มีแพสชั่นในเรื่องการอ่าน-ฟัง-ดู-ชิม ฯลฯ เป็นแรงขับเคลื่อน และยังคงกระหายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

0 Articles Published | Follow: