Now Reading
Best Motivational About Life

Best Motivational About Life

สวัสดีค่ะ

เป็นบทบรรณาธิการครั้งแรก คิดมาหลายวันแล้วว่าจะเขียนอะไรดี เช้านี้ เสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 เปิด Pinterest เจอข้อความนี้ เป็น Best Motivational About Life ของ Kornelia Beauty เลยอยาก นำมาแบ่งปัน ซึ่งไม่ได้แปลตรงตัวนะคะ

จำเอาไว้ว่าในแต่ละวัน

  • เราทำผิดได้ แต่ทำแล้ว เราต้องแก้ไขความผิดพลาดนั้นด้วย
  • เราทุกคนต่างมีวันที่ดี และวันที่อาจจะเฮงซวยซังกะบ๊วย แต่ถ้าเราจัดการกับความรู้สึก เฮงซวยซังกะบ๊วยนี้ได้ มันจะเป็นหนึ่งวันที่ผ่านไป และทำให้เราเติบโตขึ้นด้วย
  • ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม ทุกคนต่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน พระเจ้าท่านไม่ลำเอียง
  • เลือกสิ่งที่ดีสำหรับตัวเอง อันนี้ถ้าสำหรับเรา จะลองยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น เลือกคบเพื่อนที่ดี รับประทานอาหารมีประโยชน์ ไม่ไปในสถานที่อโคจร เป็นต้น
  • สุดท้ายเป็นตัวของตัวเอง นั่นคือการเคารพในตัวเองที่ดีที่สุด

 

จบแบบห้วนๆ เพราะยังคิดไม่ตกกับบทบรรณาธิการของตัวเอง คราวหน้าอาจจะเขียนเรื่องแมว 40 ตัว ที่เลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะ แบบเขียนเรื่องแมวซ่าประจำบ้านสลับกับเรื่องอื่นๆ

ขอบคุณที่อ่านมาถึงบรรทัดนี้นะคะ

กุลยา กาศสกุล

กุลยา กาศสกุล